ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI

SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS

Az sibutraminevasarlas.com weboldal üzemeltetője a B-Apoteka DOO. (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Adatkezelő a tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére,

a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes

adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

B-Apoteka DOO.

Cím: Szerbia, Újvidék, 21000, Gogoljeva 13.

Adószám: 5578422331-444-10

Cégjegyzékszám: 5578-001-55478

Magyarországi telephely: 1056, Budapest, Váci u. 81. – Váci Utca Center

Weboldal: www.sibutraminevasarlas.com

E-mail: info@sibutraminevasarlas.com

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a

hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli,

minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a

megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján

elérhető közleményben –, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát

megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak

aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

1

AZ ADATKELEZÉS MÓDJA

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és

szolgáltatásait veszi igénybe:

Tárhely szolgáltató

 

STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉSEK

Amikor a látogató az sibutraminevasarlas.com oldalt meglátogatja, egy apró file, úgynevezett

„cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle

célt szolgálhat. Egyes „sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez

(„folyamatsütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával

kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal.

Néhány „süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós

változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából

független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat

tartalmaz. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltatók

személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének

beazonosítására nem alkalmas adatokat kezelnek (analitikai célú sütik).

A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja: Google Analytics

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a

böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől

függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetőek el.

Az Adatkezelő a felhasználó IP címét nem rögzíti.

ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden

szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a

cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3

Milyen személyes adatokat tárol a sibutraminevasarlas.com oldal?

Az sibutraminevasarlas.com oldal kizárólag olyan személyes adatokat tárol, melyeket a weboldalon

az érdeklődők, vásárlók maguk adnak meg.

– név;

– cím;

– e-mail cím.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és

ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Adatkezelő az alábbi célokból tárolja ezeket a személyes adatokat:

Hírlevelek, levelek, tájékoztatók

Az Adatkezelő az ügyfeleknek leveleket, hírleveleket és direkt marketing üzeneteket

kézbesíthet.

Leiratkozás

A leiratkozás lehetőségét minden levélben, hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

Amikor valaki leiratkozik, többé nem kap elektronikus leveleket.

AZADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan

technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok

biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak

megfelelő védelmi szintet nyújt.

4

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti

személyes adatainak helyesbítését vagy törlését az Adatkezelő bármelyik

elérhetőségén.

E-mail: info@sibutraminevasarlas.com

Cím: B-Apoteka DOO. Szerbia, Újvidék, 21000, Gogoljeva 13.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az

hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a

törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának

törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi

biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az

adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Kelt: Budapest, 2022.01.01